Astmamottagningen, Bra Liv Norrahammar vårdcentral

Vi ger råd om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi och tips om medicinering. Vi gör även kontroller av lungfunktionen.

010-242 39 00

Telefontid måndag-fredag 8.00-17.00.

På vår Astmaskola lär vi dig hur du kan hantera din astma. Du får råd och tips kring medicinering.

Astma/KOL-sköterska Elisabeth Kohl.