Astmamottagningen, Bra Liv Norrahammar vårdcentral

Vi ger råd om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi och tips om medicinering. Vi gör även kontroller av lungfunktionen.

010-242 39 00

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00.

Astma/KOL-sköterska Elisabeth Kohl.