Tobaksavvänjningsmottagningen, Nässjö vårdcentral

Rökning är huvudorsaken till kronisk obstruktiv lungsjukdom och därför är rökstopp det viktigaste du kan göra för att må bättre.

010–243 31 70

Sluta röka är livsviktigt!

Vi har en undersköterska som är specialutbildad för detta ändamål för att kunna stödja och hjälpa dig när du vill sluta röka eller snusa.

Du kan även få hjälp att bli tobaksfri genom att träffa oss via vår app, Bra Liv nära. Ladda ner appen för att boka din tid.