Astmamottagningen, Bra Liv Mullsjö vårdcentral

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi. Vi kontrollerar även din lungfunktion.

010-242 47 00

Telefontid måndag-fredag 8.00-17.00

Astmaskola

I vår astmaskola får du lära dig hur du kan hantera din astma. Du får råd och tips kring medicineringen.

Stöd att sluta röka

Efter telefonkontakt kan du få hjälp och stöd att sluta röka.