Arbetsterapin, Bra Liv Mullsjö vårdcentral

Hos oss hjälper vi dig att hantera dina vardagliga aktiviteter genom förebyggande och rehabiliterande insatser för att främja aktivitet och hälsa. Välkommen att söka till oss med eller utan remiss!

010-242 47 29

Telefontid tisdag, torsdag och fredag kl. 8.30-09.00.                                     
Övrig tid kan du lämna meddelande på röstbrevlåda.

Återbud

Ring 010-242 47 00 för att lämna återbud. Avboka/ändra tiden senast 24 timmar före besöket.

Om du behöver hjälpmedel

Ring kommunens arbetsterapeut 0392-140 24 eller 0392-141 73

Hos oss arbetsterapeuter

Arbetsterapeutens ansvarsområde är relaterat till alla de vardagliga aktiviteter som människor gör, men också till de aktiviteter som av olika anledningar är svåra att utföra. Vi ser till den totala vardagen, det vill säga egenvård, att sköta hem och familj, arbete/studier samt rekreation och vila. Tillsammans med dig utreder och planerar vi vilket stöd eller rehabilitering du behöver för att hitta en hållbar hälsa över tid.

Rehabilitering innebär att ta till vara och träna både fysiska och psykiska funktioner och färdigheter.

Du kan höra av dig till oss vid: 

  • Besvär från dina händer som påverkar din vardag (handrehabilitering)
  • Stress som påverkar din vardag
  • Svårigheter att strukturera din vardag (koncentrera dig, planera, komma igång och avsluta aktiviteter etc).
  • Smärta som påverkar din vardag
  • Svårigheter att klara dina vardagliga aktiviteter efter sjukdom eller skada exempelvis efter din stroke.
  • Svårigheter med minnet som påverkar din vardag

Gruppbehandling/undervisning

  • ReDO-kurs (tidigare kallad vardagsrevidering)
  • Stresshanteringskurs

Bostadsanpassning och tekniska hjälpmedel

Bedömning gällande bostandsanpassning och tekniska hjälpmedel sköts av kommunens hälso- och sjukvård.