Psykosociala teamet, Mariannelunds vårdcentral

Vårt team i Eksjö består av en kurator och en psykolog. Teamet arbetar med psykosociala bedömningar, rådgivning och samtalsbehandling vid psykisk ohälsa, som inte kräver specialistpsykiatri.

Vi gör psykosociala bedömningar, funktionsbedömningar, ger råd, stödsamtal och samtalsbehandling.

För att komma i kontakt med psykosociala teamet vänder du dig först till din distriktsläkare.  Av distriktsläkaren kan du få en remiss till oss. De som kommer till oss har till exempel akut kris, ångest, depression, utmattning och stressproblematik.

Teamet består av kurator och psykolog som arbetar utifrån ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv.

0381–359 25