Rehabsamordning, Bra Liv Kungshälsan vårdcentral

Rehabsamordnarens uppgift är att vara samordnare av de åtgärder som bedöms värdefulla för utvecklingen av en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess. Din läkare ansvarar för att göra en medicinsk bedömning och att utifrån denna ta ställning till om du kan eller inte kan klara att arbeta.

010–242 35 57

Telefontid måndag - fredag. Om inget svar på telefon, lämna namn och telefonnummer till röstbrevlåda så kontaktas du så snart som möjligt. 

Till rehabsamordnaren kan du vända dig om du har funderingar i sjukskrivningsfrågor.

Rehabsamordnaren samarbetar framförallt med Försäkringskassan, men vid behov även med Arbetsförmedlingen och Socialtjänst, i de ärende som rör sjukskrivningsprocessen, både övergripande och i enskilda fall. Vi omfattas alla av sekretesslagstiftningen vilket innebär att vi har tystnadsplikt.