Livsstilsmottagningen, Bra Liv Kungshälsan vårdcentral

Vi erbjuder kost- och viktrådgivning samt hälsosamtal det år du fyller 40, 50, 60 och 70 år.

Kost- och viktrådgivning efter remiss från läkare där vi ger råd och stöd till en sund och hälsobefrämjande livsstil.

Boka tid via telefon 010-242 35 20

Hälsosamtal det år du fyller 40, 50, 60 och 70 år. Vi använder ”hälsokurvan”. Med hjälp av en hälsokurva kan du få överblick över hur du har det i dag och utifrån den se vad som är möjligt att förändra.

Boka tid för hälsosamtal via e-tjänster på 1177 (Extern länk).