Jobba på Bra Liv Kungshälsan vårdcentral

Bra Liv Kungshälsans vårdcentral är en av 31 landstingsägda vårdcentraler som ingår i koncernen Vårdcentralerna Bra liv. Bra Liv Kungshälsans vårdcentral erbjuder primärvård av högsta kvalitet med hjälp av erfaren, välutbildad personal. Vårdcentralen finns beläget i hjärtat av Huskvarna, och här välkomnas besökarna i unika och trevliga lokaler.

Att vara medarbetare hos oss

Vår helhetssyn ser individens behov och vi är professionella, trygga och agerar med hög patientsäkerhet. Vi finns i hela länet, nära befolkningen och samverkan är en viktig del för att uppnå bästa resultat. 

Hälsa i trygga händer

Hos oss möter våra besökare en av våra 45 medarbetare som arbetar på våra mottagningar. Under ett och samma tak finns apotek, laboratorium, sjukgymnastik, kvinnohälsovården och barnhälsovården, alla med flera olika verksamheter, vilket ger en välfungerande helhet. 

Vår enda vinst - patientens hälsa

Vår enda vinst är patientens hälsa och patienten ska känna att sin hälsa är i trygga händer. Cirka 10 350 personer har valt oss till sin vårdcentral.

Vår verksamhet bedrivs utan vinstsyfte. Alla pengar går tillbaka till verksamheten och används för utveckling, investeringar och utbildningar som kommer patienten tillgodo vid nästa besök. 

Miljön och en hållbar framtid

Vårt miljöarbete tar sitt avstamp i vardagen där såväl avfallssortering, resursbesparingar och en ansvarsfull förskrivning av läkemedel är viktiga faktorer för att agera hållbart. 

Vi arbetar på Bra Liv Kungshälsans vårdcentral