Psykosociala enheten, Bra Liv Kungshälsan vårdcentral

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att livskvaliteten ökar. Det kan handla om kriser, psykosomatiska reaktioner, nedstämdhet och ångestproblematik som bidrar till psykisk ohälsa.

Alla människor kan någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa och för den behöva professionell hjälp.

Du som lider av psykisk ohälsa kan söka hjälp hos oss och få bedömning och/eller samtalsbehandling. Ibland arbetar vi i team med andra yrkesgrupper på vårdcentralen. Vi hjälps åt i bedömningar och behandlingar så att du ska få en god vård för din psykiska ohälsa.

Drop-in

Måndag-onsdag 10:00-11:00 
Fredag 10:00-11:00

Anmäl dig i receptionen på plan 5. 

VECKA 6, 7 och 8 är drop-in stängt på torsdagar.

Psykosociala enheten ger korttidsinriktade samtalsbehandlingar vid:

  • depression
  • allvarliga stressrelaterade tillstånd
  • ångest
  • komplicerade krisreaktioner
  • psykosomatiska tillstånd

Psykosociala enheten kan:

  • göra bedömningar där en psykologisk/psykosocial problematik föreligger
  • medverka i bedömning för eventuell remiss till specialistvård
  • vara konsult till övriga professioner på vårdcentralen