Psykosociala enheten, Bra Liv Kungshälsan vårdcentral

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att livskvaliteten ökar. Det kan handla om kriser, psykosomatiska reaktioner, nedstämdhet och ångestproblematik som bidrar till psykisk ohälsa.

Alla människor kan någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa och för den behöva professionell hjälp.

Följande information riktar sig till personer som fyllt 18 år. Är du under 18 år är du istället välkommen att kontakta En väg in via 1177 e-tjänster (Extern länk) eller på telefonnummer 010-241 10 30. 

Du som lider av psykisk ohälsa kan söka hjälp hos oss och få bedömning och/eller samtalsbehandling. Ibland arbetar vi i team med andra yrkesgrupper på vårdcentralen. Vi hjälps åt i bedömningar och behandlingar så att du ska få en god vård för din psykiska ohälsa.

Drop-in

Måndag - fredag 10:00-11:00

Anmäl dig i receptionen på plan 5. 

Psykosociala enheten ger korttidsinriktade samtalsbehandlingar vid:

  • depression
  • allvarliga stressrelaterade tillstånd
  • ångest
  • komplicerade krisreaktioner
  • psykosomatiska tillstånd

Psykosociala enheten kan:

  • göra bedömningar där en psykologisk/psykosocial problematik föreligger
  • medverka i bedömning för eventuell remiss till specialistvård
  • vara konsult till övriga professioner på vårdcentralen