Hjärtsjuksköterskemottagningen, Bra Liv Kungshälsan vårdcentral

Vi ger råd och tips om behandling och möjligheter till egenvård vid kranskärlssjukdom och hjärtsvikt.

010-242 35 20

Vi vill hjälpa dig att förändra din livsstil och följa upp din sjukdom med regelbundna kontroller. Det är viktigt att du själv kan styra behandlingen och hantera de symtom som uppkommer.

Vi hjälper även till vid insättning och justering av vissa läkemedel efter samråd med ansvarig läkare