Diabetesmottagningen, Bra Liv Kungshälsan vårdcentral

Vår förhoppning är att genom råd och stöd ska ge dig förutsättningar att leva med din diabetes på bästa sätt.

Telefon 010-242 35 20

  • Vi ger dig råd och information, och följer upp din diabetes.
  • Vi följer upp dig med graviditetsdiabetes.
  • Vi förskriver diabeteshjälpmedel.
  • Vi remitterar till medicinsk fotvård, dietist och till ögonkliniken om det finns behov.