Astma- och KOL-mottagningen, Bra Liv Kungshälsan vårdcentral

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi.

010-242 35 20

Telefontid måndag-fredag 8.00-17.00

Vi kontrollerar din lungfunktion. Vi hjälper dig också med råd om du har frågor kring tobak och tobaksavvänjning. Vill du sluta röka eller snusa hjälper vi dig kontakta tobaksavvänjare.