Tobaksavvänjningsmottagningen, Bra Liv Hälsan 1 vårdcentral

Till oss kan du vända dig om du vill ha hjälp att sluta röka eller snusa. Vi ger dig råd och stöd.

Att få stöd av en tobaksavvänjare är kostnadsfritt.

Det är aldrig för sent att sluta röka. Kroppen börjar återhämta sig nästan omedelbart när du gör ett rökstopp. Det viktigaste för dig som planerar att sluta röka, är att du själv verkligen vill.

Läs mer om att sluta röka på 1177 (Extern länk)