Psykosociala enheten, Bra Liv Hälsan 1 vårdcentral

Vi arbetar med bedömning och behandling av psykisk ohälsa. Tillsammans med dig gör vi en bedömning och utifrån denna diskuterar vi vad som kan vara till bäst nytta för just dig. Målet är att du ska kunna hantera svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att livskvaliteten ökar. När så behövs samverkar vi med andra vårdgivare och verksamheter.

010-242 54 00

Knappval 4 i menyvalet, för direktkontakt med oss.

Här har du möjlighet att träffa kuratorer, psykologer, arbetsterapeuter och specialistsjuksköterskor.

Du behöver ingen remiss för att komma till oss.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Vi arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT), vilket enligt forskning visat sig ha god effekt på vanliga besvär som till exempel nedstämdhet, depression, ångest, kriser, stress och sömnproblem. KBT är en metod för att bli varse hur ens tankar, känslor och beteenden hänger samman, påverkar varann samt bidrar till ens mående och funktion. Individuella mål definieras och behandlingen syftar till att vara en hjälp på vägen att nå dessa. I några av ovan angivna områden bedrivs verksamheten i grupp.

KBT online

Sedan oktober 2012 kan vi erbjuda KBT online vid problem med sömn och ångest. Det är en internetbaserad behandling, vilket innebär att du som patient får ta del av ditt behandlingsmaterial via datorn med stöd av en behandlande kurator/psykolog. Internetbehandling är en effektiv behandlingsmetod som fungerar för många i behov av hjälp. En individuell bedömning görs om metoden är lämplig för dig.