Distriktsläkarmottagningen, Bra Liv Hälsan 1 vårdcentral

På distriktsläkarmottagningen behandlar vi lättare skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård samt tar hand om lättare sårskador. Du kan även få hjälp med remiss till specialistvård och rehabilitering.

010-242 54 00

Boka alltid tid för besök.

Läkare på Bra Liv Hälsan 1 vårdcentral

Distriktsläkare

 • Anders Aljered Josefsson
 • Birte Lücht
 • Karin Jönsson
 • Magnus Adern
 • Marie-Christine Winklbauer
 • Sofia Gyllensvärd
 • Tomas Krukar

Specialistläkare

 • Julian Pascual Fuentes, specialist i geriatrik

ST-läkare (läkare under specialisttjänstgöring till allmänläkare)

 • Andrea Almers
 • Hanna Utas
 • John Rådberg
 • Loredana Stefanov
 • Romana Dolinga