Diabetesmottagningen, Bra Liv Hälsan 1 vårdcentral

Vår förhoppning är att genom stöd, råd och undervisning ge dig förutsättningar att leva med din diabetes på bästa sätt.

010-242 54 14

Diabetessjuksköterskor Celina Selin och Jenny Källman Jakobsson

Du kan även komma i kontakt med oss via läkarmottagningen på telefon 010-242 54 00. 

Vi har mottagning varierande dagar under veckan.

På mottagningen

  • Vi har livsstilssamtal med dig som är i riskzonen att utveckla diabetes och för dig som nyligen fått diagnosen diabetes.
  • Vi följer upp dig som har diabetes.
  • Vi följer upp dig med graviditetsdiabetes.
  • Vi förskriver diabeteshjälpmedel.
  • Vi kan remittera till medicinsk fotvård.

Vi samarbetar med övriga yrkeskategorier på vårdcentralen.