Astma- och KOL-mottagningen, Bra Liv Hälsan 1 vårdcentral

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi. Vi kontrollerar även din lungfunktion.

010-242 54 09

Astmamottagningen har telefontid onsdag mellan 08.00 - 09.00.

Astmasjuksköterska Glenda Lavesson

Astmaskola

I vår astmaskola får du lära dig hur du kan hantera din astma. Du får råd och tips kring medicineringen.