Arbetsterapin, Bra Liv Hälsan 1 vårdcentral

Arbetsterapeuten hjälper dig till en väl fungerande vardag efter sjukdom, skada eller om du har ett medfött funktionshinder. Vi arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa.

010-242 54 76

Telefontid måndag-fredag 9.00-9.30

Övrig tid kan du tala in namn, telefonnummer och ett meddelande om du vill och vi ringer upp så snart vi kan.

Arbetsterapeut Natalie Forsström

010-242 54 73

Arbetsterapeut, rehab-samordnare Helena Gustafsson 

På arbetsterapin

Tillsammans med dig utreder och planerar vi vilken behandling, träning eller annat stöd du behöver. Målet är att du så tillfredsställande som möjligt ska klara din personliga vård och ditt boende, kunna gå i skolan eller arbeta samt ha en aktiv fritid.

Rehabiliteringen innebär att ta till vara och träna både fysiska och psykiska funktioner och färdigheter.

Hos arbetsterapeuten kan du få hjälp med

  • Handskador eller andra handproblem till exempel vid reumatiska sjukdomar, artros, epikondylit, träning efter underarmsfraktur, utredning och träning efter stroke med mera.
  • Utprovning och/eller tillverkning av ortoser (stödförband) till händer.
  • Ergonomisk bedömning/rådgivning till exempel vid ledbesvär, nedsatt ork vid kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) med mera.
  • Bedömning av minnesfunktioner i samband med aktivitetsutredning.
  • Bedömning av arbetsförmåga.