Psykosociala enheten, Habo vårdcentral

Psykosociala enheten arbetar med bedömning och behandling av psykisk ohälsa.

010-242 48 48

För att komma i kontakt med psykosociala enheten, vänligen ring till oss på telefontiden måndag-fredag 10.00–11.00.

Det krävs inte någon remiss för att söka till oss och alla personer över 18 år är välkomna att ta kontakt.

Behandling

Vi erbjuder individuell behandling. Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att din livskvalitet ökar, det kan handla om kriser, psykosomatiska reaktioner, lätt till medelsvår nedstämdhet och ångestproblematik, som bidrar till psykisk ohälsa.

Vi kan erbjuda rådgivning och krissamtal, lösningsfokuserade samtal, motiverande samtal (MI), ACT-terapi (acceptance and commitment therapy). All samtalsbehandling är korttidsinriktad.