Psykosociala enheten, Bra Liv Habo vårdcentral

Psykosociala enheten arbetar med bedömning och behandling av psykisk ohälsa. Det krävs inte någon remiss för att söka till oss, men du ska vara listad på Bra Liv Habo vårdcentral. Vi tar emot personer från 18 års ålder och uppåt. Det finns möjlighet till videosamtal med oss via appen Bra Liv Nära.

010-242 48 48

Behandling

På vårdcentral riktar sig behandlingen till personer med lätt till måttlig psykisk ohälsa. All samtalsbehandling är korttidsinriktad. Vi erbjuder psykologisk behandling och stödjande samtal. Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att din livskvalitet ökar, det kan handla om kriser, stress/utmattning, psykosomatiska reaktioner, lätt till medelsvår nedstämdhet eller depression samt ångestproblematik.

Vi kan erbjuda rådgivning och krissamtal, lösningsfokuserade samtal, motiverande samtal (MI), ACT-terapi (Acceptance and Commitment Therapy), KBT (Kognitiv Beteendeterapi) samt iKBT (internet/online-KBT).

Utöver behandling genomför vi också basutredningar, vilket innebär screening för neuropsykiatriska tillstånd som ADHD och autismspektrumstörning. Vi remitterar dig vidare för att genomföra en neuropsykiatrisk utredning om det framkommer hållpunkter för detta.

 

Vi träffas oftast på plats på vårdcentralen men har också möjlighet till videosamtal via appen Bra Liv Nära (Extern länk).