Livsstilsmottagningen, Habo vårdcentral

Mottagningen vänder sig till dig som önskar hjälp med att förändra din livsstil, det kan gälla kost, fysisk aktivitet, alkohol, tobak och stress med mera.

010-242 48 00

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00

Tobaksavvänjningsmottagning

Till oss kan du vända dig om du vill ha hjälp med att sluta röka eller snusa. Besök hos tobaksavvänjare kostar inget.

Tobaksavvänjningssköterskor Ethel Arvidsson och Helena Isaksson Meuchas.

Kost- och viktrådgivning

Vi erbjuder

  • Kost- och viktrådgivning efter remiss från läkare där vi ger råd och stöd till en sund och hälsobefrämjande livsstil.
  • Hälsosamtal det år du fyller 40, 50, 60 och 70 år.

Vi använder ”hälsokurvan”. Med hjälp av en hälsokurva kan du få överblick över hur du har det i dag och utifrån den se vad som är möjligt att förändra.