Livsstilsmottagningen, Bra Liv Habo vårdcentral

Mottagningen vänder sig till dig som önskar hjälp med att förändra din livsstil, det kan gälla kost, fysisk aktivitet, alkohol, tobak och stress med mera.

010-242 48 00

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00

Tobaksavvänjningsmottagning

Till oss kan du vända dig om du vill ha hjälp med att sluta röka eller snusa. Besök hos tobaksavvänjare kostar inget.

Kost- och viktrådgivning

Vi erbjuder

  • Kost- och viktrådgivning efter remiss från läkare där vi ger råd och stöd till en sund och hälsobefrämjande livsstil.
  • Hälsosamtal det år du fyller 40, 50, 60 och 70 år.

Vi använder ”hälsokurvan”. Med hjälp av en hälsokurva kan du få överblick över hur du har det i dag och utifrån den se vad som är möjligt att förändra.