Distriktssköterskemottagningen, Bra Liv Habo vårdcentral

Vi ger dig råd och hjälp när det gäller din egen eller anhörigas hälsa och vård, antingen via telefon eller vid besök på vårdcentralen.

010-242 48 00

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00

Tidsbeställd mottagning

Tidsbeställd mottagning måndag–fredag 8.00-16.00. Vänligen ring före ditt besök.

Exempel på vad distriktssköterskan gör

  • Tar bort stygn.
  • Provar ut kompressionsstrumpor.
  • Gör hälsobedömningar.
  • Ger råd om egenvård.

Vi har även följande sjuksköterskemottagningar

Inkontinensmottagning

Inkontinenssjuksköterskan gör utredning, provar ut hjälpmedel och ger dig råd vid problem med inkontinens.

Beställning av inkontinensmaterial görs på telefonnummer 010-242 48 00.

Tillhör du hemsjukvården ringer du sjuksköterska på telefonnummer 036-442 83 13, telefontid 14.00-16.00.

Sårmottagning

Hos oss kan du få behandling för svårläkta sår av specialutbildad personal.

Demensteam

Utredning av misstänkt demenssjukdom i samarbete med läkare och kommunens demensteam.

Vaccinationsmottagning

Inför din utlandsresa kan du få information och hjälp med vaccination. Ring för att beställa tid.