Astmamottagningen, Bra Liv Habo vårdcentral

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi.

010-242 48 00

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00

Hos astmasjuksköterskan

Vår astmasjuksköterska lär dig att hantera din astma och allergi. Du får råd och tips kring medicineringen. Vi gör även kontroller av lungfunktionen.

Här får du också hjälp om du vill sluta röka eller snusa.