Vaccination mot covid-19

Personer över 80 år, samt personer över 65 år med daglig hemtjänst kan nu boka tid för vaccination. Tiden bokas via 1177 eller via appen Bra Liv nära.

Personer som har hemsjukvård, bor på särskilt boende eller korttidsenhet vaccineras av kommunens sjuksköterskor och ska inte boka tid.