Kuratorsmottagningen, Gnosjö vårdcentral

Du kommer i kontakt med kuratorn antingen genom att du ringer själv eller via din distriktsläkare eller via annan vårdpersonal.

010 244 80 73

Telefontid måndag–fredag 08:00 - 08:30