Distriktsläkarmottagningen, Bra Liv Gnosjö vårdcentral

Distriktsläkaren behandlar sjukdomar och skador som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

010-244 80 15

Ring för att boka fysiskt möte eller en telefontid med läkare.