Astmamottagningen, Bra Liv Gnosjö vårdcentral

Vi ger dig råd om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi, vi ger dig tips om medicinering. Vi gör även lungfunktionskontroller.

010-244 80 15

Mottagningstid efter tidsbeställning.