Arbetsterapin, Bra Liv Gnosjö vårdcentral

Vi hjälper dig till en väl fungerande vardag efter sjukdom eller skada, eller om du har ett medfött funktionshinder. Vi arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa.

010-244 80 07

Hos arbetsterapeuten kan du få hjälp med handskador, frakturer, ledbesvär och övriga problem med händer och fingrar. Arbetsterapeuten kan upprätta ett träningsprogram, ge ergonomisk rådgivning och annan behandling. Vid behov tillverkas eller utprovas färdiga ortoser (stödförband).

Arbetsterapeuten kan även hjälpa dig att hitta balansen i vardagen vid till exempel stressrelaterad ohälsa eller återuppta aktiviteter vid nedstämdhet/depression. Arbetsterapeuten ger även ergonomisk rådgivning till patienter med smärtproblematik.

Hos arbetsterapeuten kan du även få uppföljning och träning efter stroke eller annan neurologisk sjukdom.

Hjälpmedel och bostadsanpassningar får du hjälp med av kommunen. Kommunens arbetsterapeuter når du via kommunens telefonväxel.