Tobaksavvänjning, Bra Liv nära

Du kan vända dig till tobaksavvänjare via appen Bra Liv nära om du vill ha hjälp med att sluta röka eller snusa.

Att få stöd av en tobaksavvänjare är kostnadsfritt.

Det är aldrig för sent att sluta röka. Kroppen börjar återhämta sig nästan omedelbart när du gör ett rökstopp. Det viktigaste för dig som planerar att sluta röka, är att du själv verkligen vill.

Läs mer om att sluta röka på 1177 (Extern länk)