Distriktsläkarmottagningen, Bra Liv Eksjö vårdcentral

Distriktsläkarmottagningen behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

010-243 59 25

Mottagningstid

Måndag–fredag 8.00–17.00
Boka alltid tid för besök.