Distriktsläkarmottagningen, Bra Liv Eksjö vårdcentral

Mottagningen finns på Bra Liv Eksjö vårdcentral

010-243 59 25
Du når distriktsläkarmottagningen via vårdcentralens huvudtelefonnummer.

Distriktsläkarmottagningen behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.