Arbetsterapin, Bra Liv Eksjö vårdcentral

Mottagningen finns på Bra Liv Kvarnarp vårdcentralsfilial.

010-243 59 25
Du når arbetsterapin via vårdcentralens huvudtelefonnummer. 

Arbetsterapin hjälper dig som på grund av skada, sjukdom eller medfödd funktionsnedsättning har svårigheter att klara ditt dagliga liv. Våra åtgärder förebygger, förbättrar eller kompenserar nedsatt förmåga att utföra vardagsaktiviteter. 

Till oss kan du vända dig för exempelvis:

  • Handskador, frakturer, ledbesvär och övriga problem med händer och fingrar.
  • Rehabilitering efter skador.
  • Utprovning och/eller tillverkning av ortoser (stödförband) till händer.
  • Ergonomisk bedömning och rådgivning t.ex. vid ledbesvär.
  • Kognitiv bedömning/minnesutredning.
  • Bedömning av aktivitetsförmåga.
  • Hjälp med struktur i vardagen.
  • Aktivitetsbalans
  • Stresshantering
  • Sömnhygien