Rehabsamordning, Rosenlunds vårdcentral

Rehabsamordnarens uppgift är att vara samordnare av de åtgärder som bedöms värdefulla för utvecklingen av en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess. Din läkare ansvarar för att göra en medicinsk bedömning och att utifrån denna ta ställning till om du kan eller inte kan klara att arbeta.

010–242 44 88, 010-242 44 89

Måndag-fredag 11.30-12.00, därefter röstbrevlåda.

Till mig kan du vända dig om du har funderingar i sjukskrivningsfrågor.

Jag samarbetar framförallt med Försäkringskassan, men vid behov även med Arbetsförmedlingen och Socialtjänst, i de ärende som rör sjukskrivningsprocessen, både övergripande och i enskilda fall. Vi omfattas alla av sekretesslagstiftningen vilket innebär att vi har tystnadsplikt.