Rehabkoordinator, Bra Liv Rosenlund vårdcentral

Rehabkoordinator på Bra Liv Rosenlund vårdcentral är Johanna Andersson och Izabell Almén.

Som rehabkoordinatorer är vi en resurs på vårdcentralen för patienter som är i riskzonen att bli sjukskrivna eller är sjukskrivna, i syfte att underlätta för patienten att återgå i arbete/arbetssökande eller vara kvar i arbete.

Vi arbetar nära din läkare och övrig personal på vårdcentralen.

Vi samarbetar med Försäkringskassan, arbetsgivare, arbetsförmedlingen och vid behov även med socialtjänsten. 

Våra telefonnummer är:

Johanna 010-242 44 89

Izabell 010-242 44 88

För dig som patient kan vi

  • Vara ett stöd och coacha dig bland annat i kontakten med Försäkringskassan/arbetsförmedlingen och/eller arbetsgivare.
  • Vid behov ha kartläggande besök/telefonsamtal med dig för att bland annat följa upp din sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan.
  • Kartlägga ditt rehabiliteringsbehov i samverkan med teamet på din vårdcentral.
  • Initiera tidiga insatser med arbetsgivare/arbetsförmedling i samråd med din läkare och efter samtycke från dig.   

Som rehabkoordinatorer tar vi inga kontakter med andra utan ditt samtycke. Avsikten är att stödja dig och att du ska känna dig trygg med vad som händer.

För en bedömning av om din sjukskrivning behöver förlängas ska du kontakta oss i god tid innan. Du ringer då till våra rådgivningssköterskor för bokning av läkarbesök telefon 010-242 44 00. 

När kan man bli sjukskriven?

Sjukskrivning kan bara bli aktuell om det finns en sjukdom eller skada som medför att du inte kan utföra dina arbetsuppgifter. Det går i många fall bra att arbeta trots sjukdom eller skada.

När kan man inte bli sjukskriven?

Svåra livshändelser, konflikt på arbetet, svårigheter att få ihop livspusslet, relationsproblem och annat kan göra att man mår dåligt men är ingenting man kan bli sjukskriven för.