Psykosociala enheten, Bra Liv Rosenlund vårdcentral

Vi utför bedömning , rådgivning och behandling av lättare till medelsvår psykisk ohälsa, tex nedstämdhet, ångest, oro, stress, sömn, kris.

Vi arbetar med kortidsinriktad behandling utifrån Kognitiv beteende terapi (KBT). Vi erbjuder:

  • Fysiska besök på vårdcentralen (kostnad 250kr)
  • Distansbesök via appen bra liv nära (100kr)
  • Internetbaserad KBT behandling vilket innebär att du som patient får ta del av ditt behandlingsmaterial via datorn med stöd av behandlare en gång per vecka (kostnadsfri).

Vi som arbetar i teamet är psykologer och kuratorer.

Psykisk hälsa - 1177 (Extern länk)

Kontakt

Kontakten till oss inleds med ett bedömningssamtal i telefon för att avgöra om dina symptom och svårigheter är av den art och grad att vi kan hjälpa dig.

Du ringer själv till oss på telefonnummer 010-242 99 20.

Akuta ärenden hänvisar vi till psykiatriska klinikens akutmottagning på telefon 010-242 30 10.