Psykosociala enheten, Bra Liv Rosenlund vårdcentral

Vår målsättning är att människor med psykiska ohälsa ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att psykiskt lidande minskar.

010–242 99 20

(Tele-Q)

Psykosociala teamet vänder sig till personer över 18 år.

Vi arbetar med

  • Bedömning av psykisk ohälsa
  • Korttidsinriktad terapi KBT
  • Konsultation/Rådgivning
  • Samverkan med andra vårdgivare och verksamheter 

Vi gör tillsammans med dig en bedömning och kan därefter vid behov erbjuda samtalsbehandling som är korttidsinriktad.

Vi som arbetar i teamet är psykologer och kuratorer.

Akuta ärenden hänvisar vi till psykiatriska klinikens akutmottagning på telefon 010-242 30 10.