Livsstilsmottagningen, Bra Liv Rosenlund vårdcentral

Vi tycker det är viktigt att välja goda livsstilsvanor och arbetar mot både patient och personal. Vi gör hälsokurvor efter tydliga kriterier.

010–242 44 00