Distriktsläkarmottagningen, Bra Liv Rosenlund vårdcentral

Distriktsläkaren behandlar sjukdomar som inte kräver sjukhusvård, exempelvis diabetes, högt blodtryck, astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom, hjärtsjukdomar, mag-tarmsjukdomar, lätta psykiatriska sjukdomar, till exempel ångest och depression, vissa infektioner, skador och smärttillstånd.

010–242 44 00

Distriktsläkaren är specialist i allmänmedicin och har bred kunskap om sjukdomar och deras behandling.

Vi gör även utredningar och rehabilitering. Vi remitterar även vidare till sjukhus vid behov.

Mottagning efter överenskommelse.

Mottagningstider

Måndag-fredag 8.00-17.00.
Boka alltid tid för besök.