Diabetesmottagningen, Bra Liv Rosenlund vårdcentral

Målet med besöken på vår mottagning är att du ska få de kunskaper som du behöver för att ha kontroll på din diabetessjukdom. I vårt diabetesteam ingår även läkare.

010-242 44 00


Målet med besöken på vår mottagning är att du ska få de kunskaper som du behöver för att ha kontroll på din diabetessjukdom. I vårt diabetesteam ingår även läkare.

På diabetesmottagningen får du bland annat

  • råd och information om kostens och motionens betydelse vid diabetes
  • uppföljning av din diabetes och vid behov medicinjustering
  • lämpliga diabeteshjälpmedel utprovade
  • ditt blodtryck kontrollerat