Astma- och KOL-mottagningen (kronisk obstruktiv lungsjukdom), Bra Liv Rosenlund vårdcentral

På vår mottagning utför vi lungfunktionstester för att diagnostisera astma och KOL. Vi utreder patienter med långvarig hosta och andningsbesvär. Ger rådgivning vid allergi, astma och KOL samt information om egenvård och läkemedelsbehandling vid astma/KOL

010-242 44 00


I de flesta fall behövs remiss via distriktsläkare för att komma till vår mottagning. Men om du har frågor som rör din astma/KOL eller undrar över något annat som rör andningsorganen så får du gärna ringa oss.

På mottagningen håller vi oss ständigt uppdaterade med nyheter som rör områdena astma och KOL.