Arbetsterapin, Bra Liv Rosenlund vårdcentral

Som arbetsterapeut arbetar vi med att främja hälsa genom att stödja dig till att kunna utföra det du vill och behöver i den miljö du befinner dig i. Hos oss hjälper vi dig att hantera dina vardagliga aktiviteter genom förebyggande och rehabiliterande insatser för att främja aktivitet och hälsa. Välkommen att söka till oss med eller utan remiss!

010-242 44 47

Måndag–fredag klockan 09.00 - 09.30 och 14.00 - 14.30.
Övrig tid röstbrevlåda.

Återbud

Ring 010-242 44 47 för att lämna återbud eller avboka ditt besök via mina vårdkontakter 1177.se.
För att undvika debitering, avboka/ändra tiden senast 24 timmar före besöket.

Hos oss arbetsterapeuter

Arbetsterapeutens ansvarsområde är relaterat till alla de vardagliga aktiviteter som människor gör, men också till de aktiviteter som av olika anledningar är svåra att utföra. Vi ser till den totala vardagen, det vill säga egenvård, att sköta hem och familj, arbete/studier samt rekreation och vila. Tillsammans med dig utreder och planerar vi vilket stöd eller rehabilitering du behöver för att hitta en hållbar vardag och bättre hälsa över tid.

Rehabilitering innebär att ta till vara och träna både fysiska och psykiska funktioner och färdigheter.

Hos arbetsterapeuten kan du få hjälp med:

  • Handskador, frakturer, ledbesvär och övriga problem med händer, fingrar och armbåge. Vi erbjuder träningsprogram, ergonomiska råd, behandling och uppföljning. Vid behov tillverkas eller provas färdiga ortoser (stödförband) ut.
  • Arbetsterapeut ingår i minnesteamet som vid behov gör demensutredningar och uppföljningar av tidigare demensutredningar. Upplever du eller din anhörig att ditt minne börjar svikta så hör av dig. 
  • Hitta balans i vardagen vid t.ex. stressrelaterad ohälsa eller återuppta aktiviteter vid nedstämdhet/depression.
  • Att strukturera din vardag. Exempelvis koncentrera dig, planera, komma igång och avsluta aktiviteter.

Gruppbehandling

ReDO-kurs. Metoden riktar sig till dig som upplever en obalans i din vardag och som vill arbeta med en förändring och upplevd hälsa.

Övrigt

Bedömning gällande bostadsanpassning och tekniska hjälpmedel sköts av kommunens hälso- och sjukvård.