Arbetsterapin, Bra Liv Rosenlund vårdcentral

Som arbetsterapeut arbetar vi med att främja hälsa genom att stödja dig till att kunna utföra det du vill och behöver i den miljö du befinner dig i. Hos oss hjälper vi dig att hantera dina vardagliga aktiviteter genom förebyggande och rehabiliterande insatser för att främja aktivitet och hälsa. Välkommen att söka till oss med eller utan remiss!

010-242 44 47

Måndag–fredag klockan 09.00 - 09.30 och 14.00 - 14.30.
Övrig tid röstbrevlåda.

Återbud

Ring 010-242 44 47 för att lämna återbud eller avboka ditt besök via mina vårdkontakter 1177.se.
För att undvika debitering, avboka/ändra tiden senast 24 timmar före besöket.

Hos oss arbetsterapeuter

Arbetsterapeutens ansvarsområde är relaterat till alla de vardagliga aktiviteter som människor gör, men också till de aktiviteter som av olika anledningar är svåra att utföra. Vi ser till den totala vardagen, det vill säga egenvård, att sköta hem och familj, arbete/studier samt rekreation och vila. Tillsammans med dig utreder och planerar vi vilket stöd eller rehabilitering du behöver för att hitta en hållbar vardag och bättre hälsa över tid.

Rehabilitering innebär att ta till vara och träna både fysiska och psykiska funktioner och färdigheter.

Du kan höra av dig till oss vid:

  • Besvär från dina händer som påverkar din vardag (handrehabilitering)
  • Stress som påverkar din vardag
  • Svårigheter att strukturera din vardag (exempelvis: Koncentrera dig, planera, komma igång och avsluta aktiviteter).
  • Smärta som påverkar din vardag
  • Svårigheter att klara dina vardagliga aktiviteter efter sjukdom eller skada exempelvis efter din stroke.
  • Svårigheter med minnet som påverkar din vardag.
  • Hälsofrämjande åtgärder i din vardag exempelvis riktade mot ergonomi och levnadsvanor.

Gruppbehandling/undervisning

ReDO-kurs (tidigare kallad vardagsrevidering). Metoden riktar sig till personer som behöver och vill göra förändringar för att de själva ska må bättre både i vardagen i sin helhet och i arbetet.

Övrigt

Bedömning gällande bostadsanpassning och tekniska hjälpmedel sköts av kommunens hälso- och
sjukvård.