Rehabsamordning,Bra Liv Gränna vårdcentral

Till oss kan du vända dig om du har funderingar i sjukskrivningsfrågor.

Rehabsamordnarens uppgift är att vara samordnare av de åtgärder som bedöms värdefulla för utvecklingen av en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess.

Vi är kontaktpersoner till andra berörda parter, till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Vi hjälper till både med övergripande frågor och i enskilda ärenden.

Rehabsamordnare 
Susanne Höglund
010-242 49 71