Psykosociala teamet, Bra Liv Gränna vårdcentral

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att livskvaliteten ökar. Det kan handla om kriser, psykosomatiska reaktioner, nedstämdhet och ångestproblematik, som bidrar till psykisk ohälsa.

Telefon 010-242 49 70

Kurator
Fanny Wadsten

Psykolog
Olof Sandberg