Distriktssköterskemottagningen, Bra Liv Gränna vårdcentral

Vi ger dig råd och hjälp kring din egen och anhörigas hälsa och vård.

010-242 49 00

Vardagar klockan 8 - 17.

Inkontinenssköterska

Vi kan erbjuda hjälpmedel, ge råd och behandling vid problem med inkontinens. Besöksavgift 100 kronor.

Demenssjuksköterska

Demenssjuksköterskan medverkar i utredning och ger stöd till patienten och anhöriga.