Distriktsläkarmottagningen, Bra Liv Gränna vårdcentral

Distriktsläkare är specialister i allmänmedicin och har bred kunskap om sjukdomar. Vi utreder och behandlar de flesta sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Vid behov kan vi remittera till andra specialister på sjukhuset.

010-242 49 00

Dygnet runt

Normalt anslår vi cirka 20 minuter för ditt besök hos läkaren, vid akuta besök kortare tid. Boka alltid tid för besök.