Astmamottagningen, Bra Liv Gränna vårdcentral

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi. Vi kan även kontrollera din lungfunktion.

010-242 49 00

Telefontid måndag-fredag 8-17

Astmaskola

Vi lär dig hur du kan hantera din astma. Du får råd och tips kring medicinering.