Distriktsläkarmottagningen, Bankeryds vårdcentral

Distriktsläkarmottagningen behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

010-242 38 00

Dygnet runt 

Mottagning

Måndag-fredag 8.00-17.00

Distriktsläkare

Martin Lägervik
Kristina Krogh
Hannes Winklbauer
Lizen Rosberg
Jenny Lundström

ST-läkare

Love Malmqvist
Somer Odicho
Karolina Järhult
Igor Nascimento de Aquino
Erik Hurme Lundin
Anna Hellmont
Viktor Kiessling