Arbetsterapin, Bankeryds vårdcentral

Vi stödjer dig som på grund av skada eller sjukdom har svårt att klara ditt dagliga liv. Våra åtgärder förebygger, förbättrar eller kompenserar nedsatt förmåga att utföra vardagsaktiviteter

Hos arbetsterapeuten kan du få hjälp med

  • Handskador eller andra handproblem till exempel vid reumatiska sjukdomar, förslitning av leder, tennisarmbåge, träning efter underarmsfraktur, utredning och träning efter stroke med mera.
  • Utprovning och/eller tillverkning av ortoser (stödförband) till händer.
  • Ergonomisk bedömning och rådgivning till exempel vid ledbesvär, nedsatt ork vid kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) med mera.
  • Bedömning av minnesfunktioner i samband med aktivitetsutredning.
  • Bedömning av aktivitetsförmåga.  

 Rehabkoordinering

Tove arbetar som koordinator framför allt mån tors och fredag.

Telefon

010-242 38 22

Telefontid måndag-fredag kl. 8-12. Undantag om vi har patientbesök. I dessa fall hänvisar vi till vår röstbrevlåda.