Psykosociala enheten Anderstorps vårdcentral

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att din livskvalitet ökar. Det kan handla om kriser, psykosomatiska reaktioner, lätt till medelsvår nedstämdhet och ångestproblematik, som bidrar till psykisk ohälsa. Vi kan erbjuda rådgivning och krissamtal, lösningsfokuserade samtal, motiverande samtal (MI), kognitiv beteendeterapi och KBT-via nätet. All samtalsbehandling är korttidsinriktad.

Kurator

Telefon 010-244 21 20, 010-244 21 58, 010-2442318  

Om vi inte kan svara, lämna ditt namn och telefonnummer på telefonsvararen så ringer vi upp dig så snart vi kan.

För att komma i kontakt med psykosociala teamet ringer du själv till någon av oss.