Distriktsläkarmottagningen Bra Liv Anderstorp vårdcentralsfilial

Distriktsläkarmottagningen kan erbjuda dig vård när du behöver det. Här samverkar olika kompetenser utifrån varje patients behov. Hos oss finns distriktsläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehabkoordinatorer samt fotvårdsspecialist.

010-244 20 15

Telefontid
Måndag-fredag klockan 07:00-17:00

Du kan även nå oss via 1177 e-tjänster, 1177 Direkt eller via Bra Liv nära

Distriktsläkarmottagningen finns på Bra Liv Gislaved vårdcentral. Mottagningsbesök efter tidsbeställning. 

Vi arbetar förebyggande och erbjuder livsstilsförändring genom hälsosamtal, tobaksavvänjning, sömnskola och smärta/stressgrupp samt vaccinationer.

Vi tar emot barn och vuxna som är sjuka och behöver råd eller vård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård.