Distriktsläkarmottagningen Anderstorps vårdcentral

Distriktsläkarmottagningen behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

010-244 23 15

Dygnet runt

Boka alltid tid för besök