Arbetsterapin Bra Liv Anderstorp vårdcentralsfilial

Tillsammans med dig utreder och planerar vi vilken behandling, träning eller annat stöd du behöver.

Mottagningen finns på Bra Liv Gislaved vårdcentral

Kontakt

Telefon 010-244 21 40

telefontid

  • måndag, onsdag, fredag 08:00-09:00
  • torsdag 09:00-09:45

Du kan även nå oss via 1177 e-tjänster, 1177 Direkt eller via Bra Liv nära.

Vi kan hjälpa dig med

Målet är att du så tillfredsställande som möjligt ska klara din personliga vård och ditt boende, kunna gå i skolan eller arbeta samt ha en aktiv fritid. Rehabiliteringen innebär att ta till vara och träna både fysiska och psykiska funktioner och färdigheter.

Hos arbetsterapeuten kan du få hjälp med:

  • Handskador eller andra handproblem till exempel vid reumatiska sjukdomar, artros, epikondylit, träning efter underarmsfraktur, utredning och träning efter stroke med mera.
  • Utprovning och/eller tillverkning av ortoser (stödförband) till händer.
  • Ergonomisk bedömning/rådgivning till exempel vid ledbesvär, hjärntrötthet med mera.
  • Bedömning av minnesfunktioner i samband med aktivitetsutredning.