Krönika: Vad betyder Bra liv?

matte och hund leker i snön
Foto: Region Jönköpings län

Bra liv är namnet på de vårdcentraler som drivs av Region Jönköping. Varför detta namn? Att ha ett bra liv kan vara ett självklart mål för alla. Vid enkäter anger de flesta att bland det viktigaste för dem är att vara frisk. Eftersom regionens uppgift är att verka för befolkningens hälsa, vill jag också tolka namnet i sjuk- och hälsosammanhang.

Under årens lopp har många utredningar och kampanjer varit inriktade på att förbättra folkhälsan. Hur är balansen då mellan kurativa och preventiva åtgärder? Enligt en debattartikel i DN (21-09-05) om våra vanliga folksjukdomar så anslås 2,9 % av hälso-sjukvårdens kostnader till förebyggande åtgärder. Sannolikt skulle mycket lidande och belastningen på vården kunna minskas om viss omfördelning skulle kunna ske till effektiva förebyggande och hälsofrämjande insatser.

I slutändan är det dock upp till den enskilde individen att bestämma vad som är ett BRA LIV, alltså ett subjektivt och flerdimensionellt begrepp. För många är det en god ekonomi och ökad levnadstandad. Tänkvärt är att sjukdomar som hjärtinfarkt och gallsten var mycket sällsynta under andra världskriget, då man levde med knappa resurser. Idag när vi har ett gott välstånd dominerar psykisk ohälsa. Tänkvärt!

I debatten om varje medborgares ansvar att klara klimatomställningen blir det tydligt att nuvarande överkonsumtion är oförenligt för en hållbar framtid för planeten/naturen och att bevara en biologisk mångfald av livsnödvändiga växter och djur.

Det svenska begreppet lagom, eller måttfullhet skulle kunna vara användbart. Att försöka njuta av nuets små händelser i stället för att ständigt jaga nya häftiga upplevelser och kickar. Som viktiga friskfaktorer hänvisas oftast till Antonovskys forskning på överlevande från nazistiska koncentrationsläger. Nyckelbegreppet kallas KASAM (=känsla av sammanhang) som innefattar begriplighet – hanterbarhet - meningsfullhet.

För att tillgodogöra sig KASAM krävs ett öppet sinne, lust och nyfikenhet i vardagen, att lära sig mer och få mer erfarenheter. Praktiskt innebär det att vara mindre självcentrerad, engagera sig i andra människor, göra saker tillsammans men bibehålla sin självständighet.

Ett BRA LIV betyder för de flesta människor både hälsa och välbefinnande, att acceptera det man inte kan göra något åt, ha kontroll över tillvaron och förmåga att sätta upp nya mål och försöka klara livets olika utmaningar.

 

Text: Jan-Olov Johansson - läkare, föreläsare och krönikör