Krönika: Motsägande budskap förvirrar oss

Foto: Pixabay

Jag tänker på hur en elefant kan beskrivas när en blind känner med sina händer beroende på vilken kroppsdel som undersöks. Tillvaron har många sidor och inte så enkel att beskriva eller förstå. Efter att president Trump lanserat begreppet alternativa fakta eller ” fake news har frågan aktualiserats vad SANNING innebär.

Vi är alla påverkbara av propaganda. Pågående Ukrainakrig är ett exempel på svårigheter att bedöma sanningshalten i flödet av all information. Vi är helt utelämnade till andras rapportering.

Nyligen skedde en kampanj från islamiskt håll mot socialtjänsten hur LVU (Lagen om vård av unga) användes för att kidnappa muslimska barn. Bakgrunden tycks ha varit synen på barnuppfostran t.ex. rätten att använda aga. Således exempel på kulturkrockar och kraften i desinformation i sociala medier.

Annat som diskuteras är klimatfrågor och Coronapandemin. Mindre grupper kan inte acceptera vad majoriteten av vetenskapsvärlden är överens om har i stället diverse konspirationsteorier. Inom hälso- och sjukvården inpräntas att vi ska följa vetenskap och beprövad erfarenhet. Publicering och granskning i välrenommerade tidskrifter är också ett grundläggande krav. Ju fler oberoende forskare som rapporterar likartade resultat desto bättre. ”En studie är ingen!” 

Vetenskap har vanligen en stor tyngd i debatt och argumentation. Men tveklöst finns även fusk t.ex. ”stjärnkirurgen” Maccharini 2016, som opererade in konstgjorda luftstrupar. Möjligen spelade hans personlighet en stor roll i förmågan att övertyga omgivningen.

Medicinska frågor intresserar många. Men medicin är en föränderlig vetenskap.  Bot mot cancer och risker för sjukdomar är ett tacksamt ämne för media. En dag är mjölk farligt och nästa dag är det nyttigt. Grönsaker och fisk är bra för hjärta och blodkärl. Men gravida varnas för insjöfisk för att halten av kvicksilver kan vara för höga. Hur farligt är besprutningsmedel och giftiga kemikalier? Den etablerade sanningen att åderförkalkning mest beror på fet mat, rökning och stillasittande kanske inte gäller längre? Snarare är grundorsaken kroppens försvarsreaktioner mot yttre påverkan som startar en mängd olika immunologiska processer.

Slutsatsen är att folk i allmänhet blir förvirrade och tappar förtroendet för vetenskapsmän och forskarrapporter. Även för läkare kan det vara svårt att värdera nya forskningsrön och terapiråd. För 5-10 år sedan skulle alla barn med öroninflammation behandlas med penicillin. Idag gäller regeln att avvakta några dagar, ordinera smärtstillande, näsdroppar och högläge av huvudet.

Ju mer man försöker lära sig desto mer inser man hur lite man kan, eller att vara förvirrad på en högre nivå” är talesätt som kan vara bra att ha i minnet.

 

Text: Jan-Olov Johansson - läkare, föreläsare och krönikör