Krönika: Resiliens - vad är det?

maskros växer på gångväg
Foto: Pixabay

Resiliens är ett engelskt låneord som används alltmer i Sverige i många sammanhang. T.ex. i politiska frågor som klimatdebatt, ekonomi eller frågor angående brott och straff.

Enklaste översättning är nog motståndskraft, tålighet eller anpassbarhet. Utvidgning kan ske till att omfatta psykologisk förmåga att hantera kriser eller att lära sig av erfarenheter och återhämta sig efter motgångar.

En individ med mycket god resiliens var Nelson Mandela som efter lång fängelsevistelse kom ut som en framgångsrik ledare och kunde förändra de svartas situation i Sydafrika. Frågan är om detta huvudsakligen är en medfödd genetisk egenskap, en personlighet, eller något som är möjligt att lära sig eller träna upp.

Vår motståndskraft styrs av hjärnan, som kan jämföras med ett batteri och således behöver laddas, vilket mest sker under sömnen. Annars finns risk för utmattning. Sinnesintryck och upplevelser filtreras genom thalamus (hjärnans sekreterare) på väg till hjärnbarken (cortex) för bearbetning och beslut i pannloben (kan jämföras med verkställande direktör). För god återhämtning och bra beslut krävs en utvilad hjärna för sortering av intryck, minnesbilder och associationer.

För oss vanliga människor finns möjlighet att påverka och försöka ändra på oss genom att ifrågasätta vad som är meningsfullt? Vad kan jag påverka eller bara acceptera och inse skillnaden. Vad blir jag upprörd över och vad är i-landsproblem?

 

TEXT: Jan-Olov Johansson - läkare, föreläsare och krönikör